Familiale sfeer

Gezelligheid, warmte, vriendschap, zorg dragen voor … Door de familiale sfeer die onze school kenmerkt voelen onze kinderen zich snel veilig. Onze school is al altijd een echte thuis geweest voor zovele jongens en meisjes, dit geeft dan ook perfect weer waar het bij ons om gaat: vriendschapsbanden voor het leven! Bijna familie dus …

 

Kindvriendelijk karakter

Kindvriendelijkheid is een kwaliteit die zich niet laat reduceren tot het uitbouwen van specifieke voorzieningen. De participatie van kinderen is van wezenlijk belang. Kinderen zijn burgers, weliswaar kleine en jonge burgers, die op hun eigen wijze kunnen en moeten bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven. Kindvriendelijk staat tenslotte ook voor mensvriendelijk.

 

Enthousiast team

Ons gemengd team bestaat uit jonge en ervaren mannen en vrouwen die zich vol enthousiasme inzetten zowel in de klas als voor allerlei activiteiten in en buiten de school.

 

Kwaliteitsvol onderwijs

De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Zo streef je naar kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling. Een goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk.

 

Degelijk zorgbeleid

In onze school werken klasleerkrachten, het zorgteam en de directie nauw samen om tot een geïntegreerde zorg voor elke leerling te komen. Het aanbod van de school wordt aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling. We willen werken aan een gefundeerd zorgbeleid om op een objectieve manier de sterktes en zwaktes van elk kind te kunnen meten en hierop in te spelen. Een klas- en schoolanalyse zorgt ervoor dat we in een ruime context kunnen kijken naar het leerrendement van onze leerlingen.

 

Centrum Tongeren

Onze school is gelegen in het centrum van Tongeren en is vlot te bereiken. We beschikken over een Kiss & Ride zone die 's morgens gebruikt wordt.
Onze speelplaatsen zijn een oase van groen, sportpleinen en ruimte waar kinderen zich kunnen en mogen uitleven.